Hồ sơ làm hộ chiếu bao gồm các tài liệu sau:- 01 tờ khai làm hộ chiếu theo mẫu quy định.
Hộ chiếu (passport) là một loại giấy tờ quan trọng do một chính phủ cấp cho công dân nước mình như một Giấy Phép Ðược Quyền Xuất Cảnh khỏi đất nước và Ðược Quyền Nhập Cảnh trở lại từ nước ngoài.