Visa AI CẬP


HỒ SƠ VISA AI CẬP

I. Hồ sơ visa Ai Cập du lịch

02 ảnh 4×6 (nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng)
Hộ chiếu (bản gốc, còn thời hạn ít nhất 6 tháng)
Giấy đăng ký kết hôn / ly hôn (nếu có)
Chứng minh công việc:
Nếu người xin visa Ai Cập là chủ doanh nghiệp, cần cung cấp Giấy Đăng ký kinh doanh (bản sao), Giấy đăng ký thuế (bản sao) hoặc Biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân 3 tháng gần nhất
Nếu người xin visa Ai Cập là nhân viên, cần cung cấp Hợp đồng lao động (bản sao, có đóng dấu treo của công ty), Bảng lương 3 tháng gần nhất (bản sao, có đóng dấu treo của công ty)
Nếu là học sinh/sinh viên, cần cung cấp Giấy xác nhận của nhà trường, Giấy xác nhận bảo trợ tài chính và CMND của người bảo trợ tài chính (bản sao)
Chứng minh tài chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (bản sao), sao kê ngân hàng 3 tháng gần nhất, Giấy chứng nhận thu nhập từ việc đầu tư khác (nếu có)
Chứng minh mục đích chuyến đi:
Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch (có đóng dấu của công ty đang công tác)
Hoặc Đơn xin nghỉ học (có đóng dấu của nhà trường)

II.Hồ sơ visa Ai Cập công tác

02 ảnh 4×6 (nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng)
Hộ chiếu (bản gốc, còn thời hạn ít nhất 6 tháng)
Giấy đăng ký kết hôn / ly hôn (nếu có)
Chứng minh công việc:
Nếu người xin visa Ai Cập là chủ doanh nghiệp, cần cung cấp Giấy Đăng ký kinh doanh (bản sao), Giấy đăng ký thuế (bản sao) hoặc Biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân 3 tháng gần nhất
Nếu người xin visa Ai Cập là nhân viên, cần cung cấp Hợp đồng lao động (bản sao, có đóng dấu treo của công ty), Bảng lương 3 tháng gần nhất (bản sao, có đóng dấu treo của công ty)
Chứng minh mục đích chuyến đi
Quyết định cử đi công tác (nêu rõ mục đích chuyến đi, người chi trả cho chuyến đi)
Lịch trình chuyến đi (ghi rõ thông tin liên hệ các bên có liên quan)
Bằng cấp/chứng chỉ nghề của người được cử đi công tác (bản sao)
Thư mời của công ty tại Ai Cập (nêu rõ mục đích chuyến đi và lịch trình công tác)
Chứng minh mối quan hệ làm ăn hai bên: Hợp đồng, chứng từ giao dịch, thư từ,…
Visa Châu Phi