Visa Mỹ
Hồ sơ xin visa Mỹ yêu cầu người xin visa phải cung cấp đầy đủ những bằng chứng để chứng minh mục đích chuyến đi của mình, vì vậy tùy theo mục đích chuyến đi mà hồ sơ visa Mỹ đối với từng trường hợp cũng khác nhau, sau đây là một số yêu cầu cơ bản đối với hồ sơ xin visa Mỹ để du lịch, thăm thân nhân và công tác.

I. Hồ sơ visa Mỹ du lịch

-        01 hình 5×5 (nền trắng, ảnh được chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ xin visa Mỹ)
-        Hộ chiếu (bản gốc, còn hạn ít nhất 6 tháng)
-        Hộ khẩu (bản chính)
-        Giấy đăng ký kết hôn/ly hôn (bản chính, nếu có)
-        Chứng minh tài chính: bằng các giấy tờ như Giấy sở hữu nhà đất (bản chính), sổ tiết kiệm hoặc sao kê ngân hàng,…
-        Chứng minh công việc:
+ Nếu người xin visa là chủ doanh nghiệp cần cung cấp Giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất (nếu có)
+ Nếu người xin visa là nhân viên cần cung cấp Hợp đồng lao động, Bảng lương 3 tháng gần nhất,…
-        Chứng minh mục đích chuyến đi du lịch, người xin visa cần cung cấp đơn xin nghỉ phép để đi du lịch (bản gốc, có xác nhận của công ty đang công tác).

II. Hồ sơ visa Mỹ thăm thân nhân

-        01 hình 5×5 (nền trắng, ảnh được chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ xin visa Mỹ)
-        Hộ chiếu (bản gốc, còn hạn ít nhất 6 tháng)
-        Hộ khẩu (bản chính)
-        Giấy đăng ký kết hôn/ly hôn (bản chính, nếu có)
-        Chứng minh tài chính: bằng các giấy tờ như Giấy sở hữu nhà đất (bản chính), sổ tiết kiệm hoặc sao kê ngân hàng,…
-        Chứng minh công việc:
+ Nếu người xin visa là chủ doanh nghiệp cần cung cấp Giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất (nếu có)
+ Nếu người xin visa là nhân viên cần cung cấp Hợp đồng lao động, Bảng lương 3 tháng gần nhất,…
-        Chứng minh mục đích chuyến đi du lịch, người xin visa cần cung cấp Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch (bản gốc, có xác nhận của công ty đang công tác).
-        Người bảo lãnh là người có quan hệ gia đình, bạn bè trực tiếp mời người xin visa sang Mỹ, cần cung cấp:
+ Thư mời ghi rõ thông tin người mời và người được mời, mục đích và thời gian chuyến đi (bản chính)
+ Hộ chiếu của người mời đang cư trú tại Mỹ (bản scan)
+ Chứng minh công việc người mời: Giấy xác nhận công việc tại một công ty, tổ chức tai Mỹ.
+ Nếu người mời là người chi trả tài chính cho chuyến đi cần cung cấp bằng chứng chứng minh tài chính người mời: Sao kê ngân hàng, sổ tiết kiệm,…

III. Hồ sơ visa Mỹ công tác

-        01 hình 5×5 (nền trắng, ảnh được chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ xin visa Mỹ)
-        Hộ chiếu (bản gốc, còn hạn ít nhất 6 tháng)
-        Hộ khẩu (bản chính)
-        Giấy đăng ký kết hôn/ly hôn (bản chính, nếu có)
-        Chứng minh công việc:
+ Nếu người xin visa là chủ doanh nghiệp cần cung cấp Giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất (nếu có)
+ Nếu người xin visa là nhân viên cần cung cấp Hợp đồng lao động, Bảng lương 3 tháng gần nhất,…
- Chứng minh mục đích chuyến đi:
+ Quyết định cử đi công tác của công ty tại Việt Nam (bản gốc)
+ Thư mời công tác của công ty tại Mỹ (bản gốc)
+ Bằng chứng chứng minh mối quan hệ công việc giữa hai công ty: Hợp đồng liên kết,…

IV. Hồ sơ đầy đủ xin visa Mỹ du học

+ Bảng câu hỏi ( file đính kèm )
+ Một hình 5*5 nền trắng
+ Giấy nhập học gốc ( I20, I709 )
+ Học bạ
+ Chứng minh tài chính của người bảo trợ ( giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm )
+ Nếu bên Mỹ chi trả cần có: sao kê tài khoản ngân hàng, mặt hộ chiếu và giấy tờ chứng minh mối quan hệ

V. Thông tin xin hồ sơ visa Mỹ diện kết hôn

+ Hộ chiếu gốc
+ Bảng câu hỏi ( file đính kèm )
+ 8 hình 5*5 nền trắng
+ Giấy mã số mở hồ sơ định cư
+ Bản sao sổ hộ khẩu
+ Bản sao CMND
+ Bản sao giấy khai sinh
+ Bản gốc xác nhận tình trạng hôn nhân, bản sao ly hôn nếu có
+ Bản gốc lý lịch tư pháp số 2
+ Bản gốc lý lịch nước ngoài ( nếu có ở nước ngoài trên 3 tháng )
+ Chứng minh tài chính của người bảo trợ ( I134, thuế 2 năm gần nhất, I179 )
+ Mặt hộ chiếu người bảo lãnh
+ Chứng minh mối quan hệ ( hình ảnh, thư từ quà cáp )

Visa Châu Mỹ