Visa Nhật Bản
ÉN VIỆT TRAVEL không phải là cơ quan chính phủ, không có chức năng cấp phát visa hộ chiếu cho quý khách. Chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ có thu phí để giúp quý khách xin visa các nước, xin cấp mới hoặc làm lại hộ chiếu...Quý khách có thể tự làm Visa ,Hộ chiếu tại lãnh sự quán các nước , cơ quan chính phủ nước sở tại với chi phí thấp hơn .

HỒ SƠ VISA NHẬT BẢN
Hồ sơ xin visa Nhật Bản cần phải thật chi tiết và xác thực tùy thuộc vào mục đích chuyến đi, sau đây là những giấy tờ cơ bản cần có khi xin visa Nhật Bản với mục đích du lịch, thăm thân nhân và công tác.

I. Hồ sơ visa Nhật Bản để du lịch

- 01 hình 4.5×4.5 (nền trắng, không quá 6 tháng) – Hộ chiếu (bản gốc, còn hạn ít nhất 6 tháng, có chữ ký) – Sổ Hộ khẩu (bản sao) – Giấy chứng nhận kết hôn/ly hôn (nếu có, bản sao) – Chứng minh công việc tại Việt Nam
•     Nếu người xin visa là nhân viên thì cần cung cấp Bản sao Hợp đồng lao động (có đóng dấu treo cả công ty), Bản lương 3 tháng gần nhất, đơn xin phép nghỉ đi du lịch.
•     Nếu người xin visa là chủ doanh nghiệp thì cần cung cấp Bản sao Giấy phép kinh doanh (có công chứng), biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất (nếu có).
- Chứng minh tài chính: giấy tờ nhà đất (nếu có), sổ tiết kiệm (nếu có) (bản sao, công chứng không quá 2 tháng), hoặc số dư tài khoản tại thời điểm hiện tại. – Lịch trình cụ thể chuyến đi.

II. Hồ sơ visa Nhật Bản để thăm thân nhân

- 01 hình 4.5×4.5 (nền trắng, không quá 6 tháng) – Hộ chiếu (bản gốc, còn hạn ít nhất 6 tháng, có chữ ký) – Sổ Hộ khẩu (bản sao) – Giấy chứng nhận kết hôn/ly hôn (nếu có, bản sao) – Chứng minh công việc tại Việt Nam
•     Nếu người xin visa là nhân viên thì cần cung cấp Bản sao Hợp đồng lao động (có đóng dấu treo cả công ty), Bản lương 3 tháng gần nhất, đơn xin phép nghỉ đi du lịch.
•     Nếu người xin visa là chủ doanh nghiệp thì cần cung cấp Bản sao Giấy phép kinh doanh (có công chứng), biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất (nếu có).
- Chứng minh tài chính: giấy tờ nhà đất (nếu có), sổ tiết kiệm (nếu có) (bản sao, công chứng không quá 2 tháng), hoặc số dư tài khoản tại thời điểm hiện tại. – Lịch trình cụ thể chuyến đi. – Người bảo lãnh ở Nhật Bản:
•     Thư mời
•     Giấy bảo lãnh
•    Giấy tờ chứng minh mối quan hệ của người mời và người được mời.
•     Lịch trình cụ thể chuyến đi.
•     Chứng minh tình trạng cư trú của người bảo lãnh tại Nhật Bản.
•     Chứng minh tài chính của người bảo lãnh trong trường hợp người bảo lãnh chi trả cho chuyến đi

III. Hồ sơ visa Nhật Bản để công tác
- 01 hình 4.5×4.5 (nền trắng, không quá 6 tháng) – Hộ chiếu (bản gốc, còn hạn ít nhất 6 tháng, có chữ ký) – Sổ Hộ khẩu (bản sao) – Giấy chứng nhận kết hôn/ly hôn (nếu có, bản sao) – Chứng minh công việc tại Việt Nam
•    Nếu người xin visa là nhân viên thì cần cung cấp Bản sao Hợp đồng lao động (có đóng dấu treo cả công ty), Bản lương 3 tháng gần nhất.
•     Nếu người xin visa là chủ doanh nghiệp thì cần cung cấp Bản sao Giấy phép kinh doanh (có công chứng), biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất (nếu có).
- Chứng minh mục đích chuyến đi: + Quyết định cử đi công tác của công ty tại Việt Nam + Thư mời của công ty tại Nhật Bản + Thư bảo lãnh của công ty tại Nhật Bản + Tài liệu chứng minh mối quan hệ công việc của hai công ty + Lịch trình chi tiết chuyến công tác Thời gian để được cấp visa Nhật là  7 kể từ ngày giao hồ sơ cho công ty Vietnam Visa