Visa Đài Loan
I. Hồ sơ visa Đài Loan để du lịch:

- Hộ chiếu (bản chính và bản sao)
- 02 ảnh 4×6 (nên trắng, không quá 6 tháng)
- Chứng minh tài chính:
  + Tài khoản ngân hàng (Sổ tiết kiệm bản gốc > 100 triệu)
  + Giấy sở hữu nhà đất hoặc các tài sản khác (nếu có)
- Chứng minh công việc (bản gốc) cần có:
  + Hợp đồng lao động (nếu người xin visa là nhân viên) hoặc
  + Giấy phép kinh doanh (nếu người xin visa là chủ doanh nghiệp)
  + Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch
  + Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

II. Hồ sơ visa Đài Loan để công tác:

- Hộ chiếu (bản chính và bản sao)
- 02 ảnh 4×6 (nên trắng, không quá 6 tháng)
- Chứng minh công việc tại Việt Nam:
  + Đối với người xin visa là chủ doanh nghiệp: Giấy phép đăng ký kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất
  + Đối với người xin visa là nhân viên: Hợp đồng lao động, Quyết định cử đi công tác, Giấy giới thiệu…
  + Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Chứng minh công tác tại Đài Loan:
  + Thư mời của công ty tại Đài Loan
  + Giấy phép kinh doanh của công ty tại Đài Loan (bản sao)
  + Hộ chiếu của người mời (bản sao)

III. Hồ sơ visa Đài Loan để du học:

- Hộ chiếu (bản chính và bản sao)
- 02 ảnh 4×6 (nền trắng, không quá 6 tháng)
- Văn bằng học lực cao nhất, Bảng thành tích học tập
- Bản thông báo nhập học của trường tại Đài Loan
- Bảng kế hoạch học tập
- Giấy khám sức khỏe

IV. Hồ sơ visa Đài Loan để trị bệnh:

-  Hộ chiếu (bản chính và bản sao)
-  02 ảnh 4×6 (nên trắng, không quá 6 tháng)
-  Chứng minh tài chính: tùy thuộc vào bệnh án của người xin visa, số dư tài khoản ngân hàng.
-  Giấy tiếp nhận bệnh án của bệnh viện tại Đài Loan.